Inicio Actual Anteriores Revista Publicar Citar Enlaces Contato Información
REXISTRO USUARIO ACCESO USUARIO English Français Italiano Português Galego Español
Inicio  
A Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (REEC) é unha revista científica cuatrimestral na rede adicada a investigación do ensino e aprendizaxe das ciencias experimentais nos diferentes niveis educativos (infantil, primaria, secundaria, universidade).

Todo o proceso de revisión, edición e publicación realizase vía  correo electrónico e a través da rede, permitindo axilizar a edición, e que un amplo público poida acceder de manera rápida y gratuita.

A finalidade principal desta revista é contribuir a mellora educativa dando a coñecer as investigacións realizadas no ensino das ciencias a comunidade de profesores e investigadores en didáctica das ciencias experimentais.

Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (REEC) adopta como referencia o código de conducta que ten establecido o Commitee on Publication Ethics (COPE) (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing), e permite aos usuarios ler, descargar, copiar, distribuír, imprimir, buscar ou ligazón ao texto completo dos artigos publicados.

Educación Editora é a entidade editora da revista.

Pedro Membiela Editor
Manuel Vidal Editor asociado